Türk Yurttaş;
Sana vize uygulayan bir ülkeye zorunlu olmadıkça gitme.
Vize insan haklarına aykırıdır.
Onurlu ol...


Avrupaya vize kalkacak mı?